Projekt

Od roku 2010 provádíme longitudiální studii změn zázemí a vkusu průměrné české rodiny.

Metoda

Odpovědi na naše otázky získáváme retrospektivní metodou online dotazníků Kvalikvant / Perfect Crowd včetně fotodokumentace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou je průměrná česká rodina, proto jsou naše zjištění doplňována daty Českého statistického úřadu.

Srovnatelný vzorek

Vzorek cca 500 respondentů je ve věku 35—49 let, žijí ve společné domácnosti s manželem/kou, partnerem/kou a alespoň 1 dítětem, mají obývací pokoj. Jejich měsíční příjem je 25.000—45.000 Kč a místo bydliště nad 20.000 obyvatel.